ΦΟΡΟΙ ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΡΥΨΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ.