ΤΙ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ Ε3.