Πολιτική Απορρήτου – Όροι Χρήσης

H ”TAXINOMISIS – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ KAI OIKONOMIKH YΠOΣΤΗΡΙΞΗ"“, (στο εξής η «Επιχείρηση») που δημιούργησε τo δικτυακό τόπο www.taxinomisis.gr (στο εξής ο «δικτυακός τόπος» ή «η ιστοσελίδα»), προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης:

 Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων-υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον δικτυακό τόπο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Περιορισμός Ευθυνών.

Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες, τα στοιχεία και ότι άλλο περιέχει η ιστοσελίδα είναι πλήρη, ορθά και τεκμηριωμένα. Δεδομένης όμως της φύσης των πληροφοριών που διοχετεύει, η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης-χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας.

Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου ο δικτυακός τόπος να είναι ασφαλής για όλους τους χρήστες. Σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία σε αυτόν είναι ελεύθερα από επιβλαβείς ιούς ή κακόβουλο λογισμικό, που δημιουργούν προβλήματα για το σύστημα του υπολογιστή του επισκέπτη-χρήστη. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να εφαρμόζει αντιϊκό λογισμικό προκειμένου να προστατευθεί σχετικά. Επίσης, η Επιχείρηση δεν φέρει καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων που συνδέονται με υπερσυνδέσμους-links από την δική της ιστοσελίδα. Επίσης, η επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη για τις πρακτικές χρήσης προσωπικών δεδομένων ή περιεχομένων οποιουδήποτε άλλου web site.

Κάθε επισκέπτης-χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση.

Διευθύνσεις IP

Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί την IP διεύθυνσή του επισκέπτη-χρήστη για να το βοηθήσει στην διάγνωση προβλημάτων με τον server της και διαχείριση της ιστοσελίδας της. Η IP διεύθυνση του επισκέπτη-χρήστη χρησιμοποιείται επίσης για την συλλογή γενικών δημογραφικών πληροφοριών, που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα  της επιχείρησης και στη δημιουργία αναφορών. Τελικά, η IP διεύθυνση του επισκέπτη-χρήστη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στην επιβεβαίωση ότι είναι αυτός που δηλώνει ότι είναι.

Cookies

Ο δικτυακός τόπος της Επιχείρησης, χρησιμοποιεί cookies για να παρακολουθεί τις προτιμήσεις των επισκεπτών και να μπορεί να διαμορφώνει αντίστοιχα την ιστοσελίδα με τον καλύτερο τρόπο. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποτίθενται στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη-χρήστη. Αυτό διευκολύνει την πλοήγηση και αυξάνει την ευκολία χρήσης μίας ιστοσελίδας. Τα Cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαπιστωθεί, εάν από τον υπολογιστή του επισκέπτη-χρήστη είχε ήδη διενεργηθεί μία επίσκεψη στο διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης. Αναγνωρίζεται μόνο το ίχνος (cookie).

Φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα να χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα της επιχείρησης χωρίς τη χρήση αρχείων Cookies. Οι περισσότεροι Browser αποδέχονται τα Cookies αυτόματα. Μπορεί να απαγορευθεί η αποθήκευση των αρχείων Cookies στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη-χρήστη με το να επιλέξει από τις ρυθμίσεις Browser «μη αποδοχή των αρχείων Cookies». Πώς γίνεται αυτό βήμα - βήμα, μπορεί κάποιος να το πληροφορηθεί από τις οδηγίες του κατασκευαστή του Browser. Μπορεί επίσης να διαγράψει τα αποθηκευμένα αρχεία Cookies ανά πάσα στιγμή. Όταν δε χρησιμοποιούνται τα αρχεία Cookies, ενδέχεται να προκληθούν λειτουργικοί περιορισμοί στις προσφορές της ιστοσελίδας.

Συλλογή Πληροφοριών

Αυτός ο δικτυακός τόπος συλλέγει πληροφορίες με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμ-βανομένων των φορμών αποστολής ενημερωτικού υλικού, φορμών εγγραφής μέλους κλπ. Οι φόρμες της ιστοσελίδας μπορεί να απαιτούν από τους επισκέπτες-χρήστες να πληκτρολογήσουν προσωπικές πληροφορίες για περεταίρω επαφή, (όπως το ονοματεπώνυμό τους, το email, και την ταχυδρομική τους διεύθυνση), και δημογραφικές πληροφορίες (όπως ο ταχυδρομικός κώδικας). Οι πληροφορίες που συλλέγονται για λόγους προώθησης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στον επισκέπτη-χρήστη, πληροφορίες για την επιχείρηση ή προωθητικό υλικό από τις εταιρίες που αυτή συνεργάζεται ή ακόμα για να μπορεί να έρθει η ίδια δια των εκπροσώπων της σε προσωπική επαφή με τον επισκέπτη-χρήστη εάν και όποτε χρειαστεί.

Γενικές δημογραφικές πληροφορίες και άλλα δεδομένα επίσης συλλέγονται από αυτή την ιστοσελίδα. Κάποιες από αυτές τις πληροφορίες, μπορεί να δοθούν σε διαφημιστικές εταιρίες υπό συλλογική μορφή μόνο και όχι κατ’άτομο. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να ρυθμίζεται η απεικόνιση πληροφοριών, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών-χρηστών της ιστοσελίδας.

Διασπορά Πληροφοριών

Καμία από τις ατομικές πληροφορίες των επισκεπτών της ιστοσελίδας που συλλέγονται δεν νοικιάζονται ή παραχωρούνται ή πωλούνται ή επιδεικνύονται σε κανένα τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή εταιρία και για κανένα λόγο. Επιβεβαιώνεται, ότι οι πληροφορίες που πληκτρολογούνται από τον επισκέπτη-χρήστη, φυλάσσονται και είναι ασφαλείς.

Ειδικές Σχέσεις

Η επιχείρηση TAXINOMISIS και ο δικτυακός τόπος της μπορούν να αναφέρονται ή να έχουν σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες που ίσως δεν είναι μέρος του www.taxinomisis.gr.

Η επιχείρηση προτείνει τους επισκέπτες-χρήστες να ενημερώνονται από τους Όρους Χρήσης των ιστοσελίδων αυτών, όπου ίσως να θέλουν την εκ νέου πληκτρολόγηση των ατομικών στοιχείων των επισκεπτών-χρηστών.

Ασφάλεια

Η ιστοσελίδα αυτή έχει λάβει μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσει την απώλεια, κακή χρήση ή και αλλαγή των πληροφοριών που της παρέχονται. Έχει δε λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για να εμποδίσει μη εγκεκριμένη πρόσβαση στα περιεχόμενα του web server της.

Επιλογή Άρνησης Περαιτέρω Επαφής

Η επιχείρηση TAXINOMISIS δίνει σε οποιοδήποτε επισκέπτη-χρήστη την δυνατότητα να αρνηθεί την περαιτέρω λήψη πληροφοριών ή επικοινωνίας μαζί της, όπως επίσης και να αλλάξει δεδομένα που είχε παράσχει σε προηγούμενη επίσκεψή του, ή και να αφαιρέσει τα δεδομένα αυτά από την βάση δεδομένων της. Αυτό μπορεί να γίνει ερχόμενος σε επαφή μαζί της και ενημερώνοντάς για αυτό που θα ήθελε να κάνει από τα παραπάνω. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο δικτυακό τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Επαφή-Επικοινωνία

Εάν ο επισκέπτης-χρήστης έχει οποιαδήποτε ερώτηση για αυτή την Δήλωση Διαφύλαξης Ιδιωτικότητας, τις πρακτικές αυτού του διαδικτυακού τόπου, ή την χρήση του από την επιχείρηση, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί της για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Οι συγκεκριμένοι όροι χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, Διεθνούς Δικαίου και τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί καταχρηστική και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων.