ΠΩΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΤΩΝ ΤΡΙΕΤΩΝ ΤΟ 2024.