ΤΑ SOS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ – ΠΟΙΟΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ.