ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 13,3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.