ΣΤΑΪΛΠΥΡΑΣ: ΕΠΙΔΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ ΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΩς 90% ΑΠΟ ΤΟ “ΓΕΦΥΡΑ ||”