ΡΥΘΜΙΣΗ 72 ΔΟΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ.