“ΚΟΥΡΕΜΑ” 50% ΦΟΡΟ-ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ.