ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΣΤΙΣ 100 ΚΑΙ 120 ΔΟΣΕΙΣ.