ΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ.