ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΘΕΙ Η ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ.