Α.Α.Δ.Ε. – ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2023-2024.