ΟΑΕΔ: 7 ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 60-100% ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.