ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ: ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ. ΕΝΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.