Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΝΟΙΚΙΟ