ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 7.