ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 7 – ΕΩΣ 10η ΜΑΪΟΥ 2021 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ