ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.