ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΤΙΜΗΣΕΩΝ.