ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ 800.000 ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.