ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΟ MyPhoto.gov.gr ΚΑΙ Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ.