ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΠΟΤΕ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ allazosyskevi ΓΙΑ ΤΟ VOUCHER, ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ