ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6 – ΕΩΣ ΤΗΝ 16Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, Η ΔΙΑΔΥΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.