ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων».