60 ΕΚΑΤ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΑΠΟ 2,6 ΕΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΚΕΔΕ