ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ e-ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ.