ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ e-ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 14- 18 ΙΟΥΝΙΟΥ.