ΥΠΟΙΚ: ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ “ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ”