ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΗΣ ELA ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.