ΡΥΘΜΙΣΗ 120, 76 ΚΑΙ 36 ΔΟΣΕΩΝ: ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ.