ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ.