ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ