ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΕΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.