ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΤτΕ: ΕΩΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ