ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ.