ΟΙ 5 ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ. ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΥ ΝΠ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.