ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ: ΠΟΤΕ ΜΑΠΙΝΕΙ ΛΟΥΚΕΤΟ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ.