ΜΕΣΩ GOV.GR WALLET ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ.