ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΝΟΙΚΙΟ 40% ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ – ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ.