ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 14.800 ΕΥΡΩ