ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ