ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4 -ΜΕΧΡΙ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2020