ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ – ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΧΡΙ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.