“ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.