ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ 3% ΣΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ