ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 80% ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ