ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.