ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ