ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΩΝ ΣΤΙΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΕΙ Η ΕΦΟΡΙΑ.